".$nadpis.""; echo ""; while ($odkaz = MySQL_Fetch_Array($vys)) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
".$odkaz["id"]."".$odkaz["datum"]."".Stripslashes ($odkaz["nadpis"])." Komentarov: ".$odkaz["poznamka"]." ".$odkaz["druh"]."
".Stripslashes ($odkaz["popis"])."
"; require("footer.php");?>